15 maart: informatieavond huisvesting vluchtelingen

Op 15 maart was in De Vaart in Linschoten een informatieavond voor iedereen die overweegt om vluchtelingen uit Oekraïne onderdak te bieden. Vluchtelingenwerk Montfoort-Linschoten, gemeente Montfoort en Montfoort Hulp Oekraïne gaven informatie over wat daar allemaal bij komt kijken.

Hartverwarmende opkomst

Met zo’n 60 bezoekers laat onze lokale gemeenschap een sterke solidariteit en gastvrijheid zien. Heel bijzonder! Alle betrokken partijen waren daarvan onder de indruk. Om die betrokkenheid in goede banen te leiden, gaan de gemeente en de hulpverlenende organisaties zorgvuldig te werk bij het ondersteunen in en realiseren van huisvestingsmogelijkheden.

Ervaringsverhalen

Twee ‘ervaringsdeskundigen’ trapten de avond af. Jasmijn vangt sinds vijf dagen drie voor haar tot voor kort onbekende Oekraïners op. Ze vertelde hoe ze de afgelopen dagen heeft ervaren. Het is erg druk, maar het voelt voor haar heel goed om dit te doen. Kateryna wordt samen met haar man en schoonmoeder door Jasmijn opgevangen in een B&B. Ze vertelde in goed Engels hoe ontzettend dankbaar ze is voor de hulp van Jasmijn en hoe overweldigd ze is door alle hartelijkheid die ze van alle kanten ervaart.

Opvang in Montfoort en Linschoten

De gemeente Montfoort lichtte toe dat het verschillende vormen van opvang verzorgt voor vluchtelingen: langdurige noodopvanglocaties (voor 3-6 maanden) en wanneer nodig tijdelijke crisisopvang (maximaal 7 nachten). Daarnaast is er particuliere opvang mogelijk via gastgezinnen. De gemeente gaf aan dat er op dit moment voldoende ruimte is voor noodopvang. Maar mogelijk is er na verloop van tijd behoefte aan gastgezinnen, bijvoorbeeld als overbrugging tussen crisis- en langdurige opvang.

Gastgezinnen

Bij particuliere opvang via een gastgezin komt veel kijken, stellen de gemeente en Vluchtelingenwerk. Het gaat namelijk om een zeer kwetsbare doelgroep en het is nog niet duidelijk hoe lang mensen opvang nodig hebben. De inschatting is nu dat het kan gaan om een periode tot 6 maanden. Tijdens de bijeenkomst wordt daarom benadrukt dat gastgezinnen zich goed moeten realiseren waar ze aan beginnen. Vluchtelingenwerk deelde tips voor mensen die overwegen zich aan te melden als gastgezin. Zorg bijvoorbeeld voor een sterk netwerk in je omgeving, want samen houd je de opvang langer vol. En bied je gasten privacy en structuur en wees alert op tekenen van stress.

Toegang tot zorg en onderwijs

Het staat Oekraïners vrij om tijdelijk te logeren bij vrienden, kennissen of andere particulieren, omdat zij beperkte tijd visumvrij in Nederland mogen verblijven. Toch wil de gemeente graag overzicht houden op de particuliere opvang, bijvoorbeeld om toegang tot zorg en onderwijs te kunnen regelen. De oproep is daarom: besluit je om je aan te bieden als gastgezin? Schrijf je dan in via Takecarebnb én bij Team Huisvesting van Montfoort Hulp Oekraïne. Takecarebnb matcht gastgezinnen en vluchtelingen zorgvuldig met elkaar en zorgt voor landelijk en lokaal overzicht van de verblijfsplaatsen.

Na de presentaties was er ruim gelegenheid voor de aanwezigen om vragen te stellen. Tot slot van de bijeenkomst werd door de aanwezigen gezongen voor Kateryna, die de volgende dag jarig was.

Meer weten?

  • Wil je meer weten over het aanbieden van huisvesting? Neem contact op met Team Huisvesting.
  • Heb je een ruimte die je als langdurige huisvestingslocatie wil aanbieden? Neem contact op met de gemeente Montfoort via info@montfoort.nl. Vermeld in onderwerpregel: noodopvanglocatie.
  • Wil je jezelf aanbieden als gastgezin? Neem contact op met Takecarebnb én Team Huisvesting.