Team 🔨 Bouw

Welkom op de webpagina van Team Bouw.

Er zijn mensen die wel een locatie beschikbaar willen stellen, maar deze voldoet nog niet helemaal. Team Bouw voert bouwkundige en/of installatietechnische aanpassingen uit om deze locaties geschikt te maken.

Er zijn drie grotere opvanglocaties in onze gemeente. Als er mensen weggaan of bijkomen moeten er wel eens aanpassingen aan worden gedaan. Heb jij twee rechterhanden? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken!

Neem contact op met Team Bouw via: mailto:info@montfoorthulpoekraine.nl

De gezamenlijke keuken in de locatie aan de Van Rietlaan in Linschoten

Berichten